Συνεδρίαση -- 7η 2017 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) και του άρθρου 95 παρ. 3 του Ν.3463/2006, να προσέλθετε στην 7η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, που θα γίνει στις

05 Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00

στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010 εκλογή μελών

  • Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Οικονομικής Επιτροπής και

  • Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κα Παρασκευή Τόπη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά