Ανακοινώσεις για ανάρτηση δασικών χαρτών και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων (τροποποίηση 30-3-2017)

Ιωάννινα: ΑΔΑ:7ΙΞΛΟΡ1Γ-ΝΧΠ

Η απόφαση ανάρτησης δασικών χαρτών Ιωαννίων τροποποιήθηκε την 28-4-2017 με την παρακάτω απόφαση:

Ιωάννινα: ΑΔΑ:624ΧΟΡ1Γ-Ρ90 (τροποποίηση 28-4-2017)


Κοζάνη: ΑΔΑ:65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ

Η απόφαση ανάρτησης δασικών χαρτών Kοζάνης τροποποιήθηκε την 30-3-2017 με την παρακάτω απόφαση:

Κοζάνη: ΑΔΑ:67ΚΩΟΠ1Γ-ΚΨΕ  (τροποποίηση 30-3-2017)


2η Τροποποίηση της απόφασης την 26-4-2017

Κοζάνη: ΑΔΑ:ΩΦ6ΞΟΡ1Γ-ΖΓΤ  (τροποποίηση 26-4-2017)


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά