Συνεδρίαση -- 24η 2017 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 9 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Γραφείο Δημάρχου

Θέμα 1ο

Συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία για τους ΧΧΙΙΙ Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «PYEONGCHANG 2018»

Θέμα 2ο

Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας για την Οργάνωση και Λειτουργία του Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης “Γενέτειρα της ΤΗΘΥΟΣ” με Συντονιστή Φορέα την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ και υποβολή Πρότασης ένταξής του στο Δίκτυο ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESCO


Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 3ο

Έγκριση του κανονισμού για τη χορήγηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ, Ειδικών Κατηγοριών κ.α., σύμφωνα με απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 4ο

Κατάργηση θέσεων των κενωθέντων περιπτέρων της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 5ο

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Οπωροκηπευτικά” στον Αθανάσιο Σιούμπουρα του Ευαγγέλου


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε πάροδο της 13ης Οκτωβρίου στην πόλη των Γρεβενών, σύμφωνα με απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο

Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών

Θέμα 8ο

Έγκριση του 24ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 9ο

Έγκριση του 25ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 10ο

Έγκριση του 26ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 11ο

Έκτακτη επιχορήγηση 55.000,00€ στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού”

Θέμα 12ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευσης (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΔΙΠΕ.

Θέμα 13ο

Έγκριση μετακίνησης και έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετού στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε διημερίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Θέμα 14ο

Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στην Ισλανδία στα πλαίσια του Υποέργου 9 “Διμερείς Σχέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Δότριες Χώρες για θέματα ΑΠΕ στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR-03” - Πράξη: “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών”

Θέμα 15ο

Τροποποίηση της αριθμ. 301/2017 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών σχετικά με “Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης εμβαδού 4.140,00 τ.μ. στη θέση “Δερβένι” Γρεβενών (αίτημα της Εταιρεία Γάκης Κατασκευαστική Ο.Ε.)

Θέμα 16ο

Έγκριση δαπανών των εργασιών που έγιναν στο υπ’ αριθμ. 3 Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Περιβολίου από το μισθωτή και συμψηφισμός με μισθώματα – Εξέταση αιτήματος για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος

Θέμα 17ο

Παράταση προθεσμίας έκδοσης οικοδομικής άδειας σε οικόπεδα που εκποιήθηκαν στην επέκταση του οικισμού Μεσολουρίου του Δήμου Γρεβενών (αιτήματα των Δημητρίου Τριανταφύλλου και Παναγιώτη Γεωργίου)

Θέμα 18ο

Ανανέωση (παράταση) της προγραμματικής σύμβασης που αφορά την παραχώρηση χρήσης οικήματος της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών (αίτημα του “Κέντρου Πρόληψης από Εξαρτησιογόνες ουσίες Νομού Γρεβενών”)

Θέμα 19ο

Επικαιροποίηση - τροποποίηση της αριθμ. 339/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Μαθητικής Εστίας (Αίτημα Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας)

Θέμα 20ο

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση μηχανήματος για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών”


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής:

Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Θέμα 21ο

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών με αντικείμενο “Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 22ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου (έτους 2015)”

Θέμα 23ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”

Θέμα 24ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “ Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου (έτους 2015)”

Θέμα 25ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Δημοτική οδοποιία Δ. Γόργιανης” (Α.Μ. 197/2009)

Θέμα 26ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Δ. Γρεβενών έτους 2010” (Α.Μ. 30/2010)

Θέμα 27ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση υπόβασης οδών νοτίου τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 19/2014)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά