Συνεδρίαση -- 29η 2017 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Έγκριση του 29ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 2ο

Έγκριση του 30ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 3ο

Έγκριση του 31ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 4ο

Έγκριση του 32ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 5ο

Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 81.120,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Δ΄ κατανομή έτους 2017)

Θέμα 6ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στην Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (Σ.Δ.Ι.Π.Ε.)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μοναχιτίου” (Α.Μ. 66/2015)

Θέμα 8ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων (έτους 2014)” (Α.Μ. 42/2014)


Ειδικά Θέματα

Θέμα 9ο

Έγκριση της αριθμ. 32/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την αποδοχή επιχορήγησης από το Δήμο Γρεβενών ποσού 55.000,00€ και έγκριση του 4ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2017

Θέμα 10ο

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κωνσταντίνου Παπανικολάου για τον προσδιορισμό ασκηθείσας αναίρεσης και εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών κατά τη συζήτησή της ενώπιον του Αρείου Πάγου προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου

Θέμα 11ο

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κωνσταντίνου Ρήγου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής των Τζώτζου Μαρία κλπ κατά μεταξύ άλλων και του Δήμου Γρεβενών προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά