Συνεδρίαση -- 7η 2018 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 19 Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Πρόσληψη προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου: Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας.


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Έγκριση του 5ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 3ο

Έγκριση του 6ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 4ο

Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου “Κεραυνός” Αγίου Γεωργίου Γρεβενών

Θέμα 5ο

Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου “Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ Γρεβενών”

Θέμα 6ο

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Γρεβενών στην Αθήνα για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. και στο κοινό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.)

Θέμα 7ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στο Μεσολόγγι

Θέμα 8ο

Διαγραφή της εταιρείας «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» από Φορολογικό Κατάλογο Μισθωμάτων λόγω λάθους και επαναβεβαίωση τέλους χρήσης δημοτικής έκτασης σε βάρος της ίδιας εταιρείας για το έτος 2018

Θέμα 9ο

Διαγραφή οφειλής από μίσθωμα βοσκοτόπου λόγω διακοπής της μισθωτικής σύμβασης για λόγους υγείας της Βασιλικής Καραμπάλιου κάτοικου Κεφαλόβρυσου Ελασσόνας

Θέμα 10ο

Εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος (κτίριο πολλαπλών χρήσεων) που βρίσκεται στον οικισμό Έξαρχου του Δήμου Γρεβενών

Θέμα 11ο

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 71/2004 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου της πρώην Κοινότητας Αβδέλλας

Θέμα 12ο

Παράδοση των αριθμ. 34, 35 και 36 (ενιαίος χώρος) καταστημάτων επί της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Βασιλικής Δόγκαλη του Νικολάου)

Θέμα 13ο

Αποδοχή τιμολογίου έτους 2017

Θέμα 14ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας”

Θέμα 15ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρθρο 61 Ν.3979/2011)” (μηνός Μαρτίου 2018)

Θέμα 16ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ετών 2017 – 2018” (μηνός Μαρτίου 2018)

Θέμα 17ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Αποξήλωση επικίνδυνων οργάνων παιδικών χαρών”

Θέμα 18ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασία συντήρησης υδρορροών Δημοτικών κτιρίων”

Θέμα 19ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Εκπόνηση μελετών για την ένταξη έργων σε Εθνικά & Ευρωπαϊκά προγράμματα”

Θέμα 20ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Σύνταξη πίνακα υλοτομίας για το δημοτικό δάσος Φιλιππαίων Τ.Κ. Φιλιπαίων για τα έτη 2018 & 2019”

Θέμα 21ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Σύνταξη πίνακα υλοτομίας για το δημοτικό δάσος Δοτσικού Τ.Κ. Δοτσικού για τα έτη 2018 & 2019”

Θέμα 22ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο Συντήρηση και επισκευή μηχανικής γεφυροπλάστιγγας Δ.Δ. Αηδονίων”

Θέμα 23ο

Επιστροφή χρημάτων στον κ. Ζιόμπορα Απόστολο του Στεργίου κατόπιν αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τμήμα VII ποσού 21.610,95€ ως αχρεωστήτως καταβληθένταΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 24ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μοναχιτίου”

Θέμα 25ο


Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 26ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας Δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 27ο

Ηλεκτροδότηση ενός (1) κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) στο 1ο χλμ Γρεβενών – Κοζάνης

Θέμα 28ο

Τροποποίηση της Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού δάσους Καλοχίου Τοπικής Κοινότητας Καλοχίου

Θέμα 29ο


Τροποποίηση της Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού δάσους Αηδονίων Τοπικής Κοινότητας Αηδονίων
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά