Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

Ο Δήμος Γρεβενών προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο (ηλεκτρονικό διαγωνισμό) για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (αριθ. Μελέτης 52/2017), Προϋπολογισμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ 24 %) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Προϋπολογισμός εργασιών χωρίς ΦΠΑ 241.935,48 € ).


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά