ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 20-5-09

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Την Τετάρτη 20-5-2009 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών και μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και τα εξής:
  • Έγκριση υποβολής πρότασης προς το Υπουργείο Υγείας για παραχώρηση του οικοπέδου του παλιού νοσοκομείου, όπου θα ανεγερθεί νέο σύγχρονο Δημαρχείο.
  • Έγκριση υλοποίησης του έργου «Πνευματικό σύστημα αποκομιδής Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Γρεβενών». Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Νούτσος έκανε λεπτομερή αναφορά στο έργο, την μέχρι τώρα πορεία του και τις προοπτικές του.
  • Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Γρεβενών για το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που αφορά την εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, με έμφαση στον κτιριακό τομέα (δημοτικά κτίρια) και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τομέα των δημοτικών και ιδιωτικών μεταφορών και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων.
  • Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων έτους 2009»: 200.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης στο Δημαρχείο.
  • Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 497.078,18 € προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού της αξίας αγοράς του οικοπέδου της, προωθώντας έτσι άμεσα ένα σημαντικό ζήτημα για την πόλη μας.
  • Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων, ενισχύοντας τον τοπικό αθλητισμό (4000 ευρώ στον Βατόλακκο και 3000 στο Σειρήνι).
  • Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας: 1500 ευρώ στην «Πίνδο» και 500 ευρώ στο Ελεύθερο.

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2007-2010 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007-2010
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά