ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 20-5-2009

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου) την 20-05-2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση παραθύρων Ν. πλευράς 1ου Λυκείου Γρεβενών».
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση και επέκταση δικτύων».
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Α΄φάση έργων αντικατάστασης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αιμιλιανού Δήμου Γρεβενών ».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αστικές αναπλάσεις περιοχών «Σουλιό», «Άγιος Αχίλλειος», «Αλώνια», «Μεράς» Δήμου Γρεβενών».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Οικιστική αναβάθμιση (επέκταση πεζοδρομίων, πεζοδρομήσεις- ανάπλαση στην περιοχή πλατείας 25ης Μαρτίου».
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστική παραλαβής εκτέλεσης του έργου με τίτλο: « Μετατροπή του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου Γρεβενών σε ολυμπιακό προπονητήριο».
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επίστρωση πεζοδρομίων Δ.Δ. Αγάπης».
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός πλατειών Δήμου Γρεβενών».
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδών με κυβόλιθους».
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση ασφαλτοστρωμένων δρόμων νοτίου τμήματος Δήμου Γρεβενών».
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση ασφαλτοστρωμένων δρόμων βορείου τμήματος Δήμου Γρεβενών».
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση & εξοπλισμός ΚΑΠΗ στο χώρο του Δ. Καταστήματος».
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων έτους 2007».
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες δημοτικών σχολείων Δ.Δ. Αγ. Θεοδώρων».
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων πολιτιστικού κέντρου Δ.Δ. Ελάτου.».
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποθήκης στον Ασπρόκαμπο».
17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων».
18. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. –τακτοποιητικός εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Αμυγδαλιές».
19. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. τακτοποποιητικός του έργου: «Κατασκευή πλατείας στη θέση «Πηγαδούλι» Μικρού Σειρηνίου».
20. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου:  «Αποπεράτωση γηπέδων δήμου Γρεβενών».
21. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των φυσικών συστημάτων για τους οικισμούς Μυρσίνης, Φελλίου , Αμυγδαλεών και Αγ. Θεοδώρων δήμου Γρεβενών».
22. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις πόλης & δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Γρεβενών-Ανάπλαση παλαιού νεκροταφείου Δ. Γρεβενών ».
23. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε.- τακτοποιητικός εκτέλεσης του έργου: «Αστικές αναπλάσεις περιοχών «Σουλιό», «Άγιος Αχίλλειος», «Αλώνια», Μεράς» Δήμου Γρεβενών».
24. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση- ανάπλαση ανατολικού τμήματος κεντρικής οδού Κ. Ταλιαδούρη πόλης Γρεβενών».
25. Αποδοχή χρηματοδότησης (2.469,06 ) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εσωτερική οδοποιία (Ανακατασκευή-βελτίωση οδών Δ.Δ. Γρεβενών)».
26. Αποδοχή χρηματοδότησης (37.953,46 ) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση εισόδων πόλης Γρεβενών (Αναπλάσεις οδών Γ. Μπουσίου και Μ. Αλεξάνδρου)».
27. Αποδοχή χρηματοδότησης (59.500,00 ) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δεξαμενής Δ.Δ. Φελλίου».
28. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού (82,110,00) € για την εκτέλεση «ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Υποέργο: Προμήθεια εκχιονιστικού (μικρό εκχιονιστικό με αλατοδιανομέα και λεπίδα)».
29. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για εγγραφή αναπληρωματικής πίστωσης ποσού 5.000,00 € για «Ταχυδρομικά τέλη» και 16.500,00 για «Λοιπά έξοδα»(οφειλές οικονομικού έτους 2008).
30. Έγκριση εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης των Γρεβενών Αγ. Αχιλλείου και ψήφιση της πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών.
31. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.
32. Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 497.078,18 € προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  για την αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού της αξίας  αγοράς του οικοπέδου της.
33. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
34. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
35. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Δ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
36. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ – ΧΙΟΝΟΦΡΑΧΤΩΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
37. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ».
38. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ».
39. Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αισθητική βελτίωση χώρων πρασίνου (έτους 2009).»
40. Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων (έτους 2009.»
41. Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάδειξη-αποκατάσταση τμήματος *Μύλου Μπουσίου*».
42. Έγκριση της αριθμ. 8/08 Πράξης της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίων Θεοδώρων και Δημοτικού Σχολείου Συνοικισμού Ανθρακιάς, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2008.
43. Έγκριση του αριθμ. 12/09 απόφασης του Νομικού Προσώπου Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2008.
44. Έγκριση της υπ΄αριθ. 5/2009 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΠΓ περί ψήφισης ισολογισμού έτους 2008».
45. Έγκριση υποβολής πρότασης του δήμου Γρεβενών για το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
46. Έγκριση υλοποίησης του έργου «Πνευματικό σύστημα αποκομιδής Αστικών Απορριμμάτων (ΠΣΑΑΑ) του Δήμου Γρεβενών».
47. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Γρεβενών, ΤΕΔΚ Ν. Γρεβενών και ΔΕΥΠΓ στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
48. Έγκριση των σχεδίων προγραμματικών συμβάσεων και της υπογραφής αυτών, μεταξύ Δ. Τρικκαίων και των υπολοίπων 10 Δήμων της Ψηφιακής Κοινότητας στα πλαίσια των τριών (3) προτεινόμενων πράξεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση 04_2.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
49. ‘Έγκριση συνδρομής φιλοξενίας (Web Hosting) της ιστοσελίδας του δήμου Γρεβενών http://www.dimosgrevenon.gr/ σε εταιρία παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων.
50. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροκτημάτων (σχολικών) Δήμου Γρεβενών (Γρεβενά και καλαμίτσι).-
51. Σύμφωνη γνώμη για παραχώρηση δημόσιας έκτασης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων στον κ. καγκελάρη Νικόλαο του Ιωάννη στο αγρόκτημα φελλίου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Βασ. Χάτσιος

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2007-2010 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007-2010
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά