ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου) την 13-04-2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση ποτιστρών έτους 2008».
2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση γηπέδου Βατολάκκου».
3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων».
4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ».
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου: « Συντήρηση ποτιστρών έτους 2007».
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου: « Συντήρηση στέγης στο Δημοτικό Σχολείο ΔΔ Μυρσίνης».
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου: « Συντήρηση στέγης 1ου Γυμνασίου».
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου: « Προστατευτικά κιγκλιδώματα οδών-γεφυρών έτους 2007».
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Δημοτικών χώρων και συντήρηση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Δ. Ελάτου, Δοξαρά και Καλοχίου».
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου: « Κατασκευαστικές εργασίες Δικτύων».
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου: « Αναβάθμιση φωτισμού δρόμων και κοινόχρηστων χώρων ».
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου: « Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στις εργατικές κατοικίες».
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινήςπαραλαβής εκτέλεσης του έργου: « Έργο αντικατάστασης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Δήμου Γρεβενών Αγίων Θεοδώρων».
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής εκτέλεσης του έργου: « Έργο αντικατάστασης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Δήμου Γρεβενών Δ.Δ. Αμυγδαλεών».
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση WC και μεταφορά κρουνών στο 1ο Λύκειο και Γυμνάσιο Γρεβενών».
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση στέγης 1ου Λυκείου Γρεβενών».
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΗΣ».
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ».
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΟ».
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. ΦΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ».
22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ (ΜΙΚΡΟ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ)»
23. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κιγκλιδωμάτων στο 3ο Νηπιαγωγείο Γρεβενών».
24. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση ποτιστρών έτους 2008».
25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση δικτύων ομβρίων υδάτων».
26. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Καλλιέργεια πηγών έτους 2008».
27. Έγκριση 2ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
28. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.- τακτοποιητικός εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης Γρεβενών»
29. Έγκριση 3ου ΑΠΕ- τακτοποιητικός εκτέλεσης του έργου: «Έργο αντικατάστασης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης δήμου Γρεβενών Δ.Δ. Αμυγδαλεών».
30. Έγκριση 3ου ΑΠΕ-τακτοποιητικός εκτέλεσης του έργου: «Α΄φάση έργων αντικατάστασης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Αιμιλιανού Δήμου Γρεβενών».
31. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο εσωτερικών ποσού 14.952,00 € για υλοποίηση του Πιλοτικού προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
32. Αποδοχή χρηματοδότησης (17.406,40) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Οικιστική αναβάθμιση Δήμου Γρεβενών (Επέκταση πεζοδρομίων πεζοδρομήσεις –αναπλάσεις στην περιοχή της πλατείας 25ης Μαρτίου)».
33. Αποδοχή χρηματοδότησης (142.819,24) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση εισόδων πόλης Γρεβενών (Αναπλάσεις οδών Γ. Μπουσίου και Μ. Αλεξάνδρου)».
34. Αποδοχή χρηματοδότησης (40.000,00) € για την συνέχιση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντικατάστασης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Δήμου Γρεβενών».
35. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 60.000,00 € από το Υπ. Εσ. (ΣΑΕ 055) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Γρεβενών. Τροποποίηση του προϋπολογισμού, κατανομή και ψήφιση των επί μέρους  πιστώσεων για την εκτέλεση σχετικών έργων.
36. Αποδοχή χρηματοδότησης 280.000,00 € από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών-αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 για την εκτέλεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
37. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 93.279,15 € από πιστώσεις του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης INTERREG IIIB ARCHIMED με τίτλο DEVELORMENT OF INTERNATIONAL SYSTEM FOR NATURAL RISK MANAGEMENT IN THE MEDITERRANEAN (SYNARMA) ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Τροποποίηση του προϋπ/σμού και ψήφιση της πίστωσης για πληρωμή των σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
38. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς αναγκαίες πιστώσεις ΣΑΤΑ 2009.
39. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Προστατευτικά κιγκλιδώματα οδών-γεφυρών έτους 2009» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
40. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ –ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
41. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2009» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
42. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ (έτους 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
43. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».
44. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΤΟΥΣ 2009).
45. Λήψη απόφασης επί του με αριθμ. πρωτοκ. 4229/13-3-2009 εγγράφου της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» που σχετίζεται με την παράδοση προς χρήση κάθετης οδού στην περιοχή Ράχη Αγροκτήματος Μυρσίνης.
46. Λήψη απόφασης επί του με αριθμ. πρωτοκ. ΜΟ17001/03-3-2009 εγγράφου της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» που σχετίζεται με την «Εγνατία οδός: εργασίες του τμήματος Γρεβενά-Βέροια-Κουλούρα (4.05.0/1059)»-καθαίρεση γέφυρας (τεχνικό) στο Γρεβενιώτικο ποταμό.
47. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γρεβενών σε προτεινόμενες Πράξεις της πρόσκλησης 04_2.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
48. Έκδοση πινακίδων καλαθοφόρου αυτοκινήτου.
49. Έκδοση πινακίδων Υδροφόρας.
50. Έγκριση της αριθμ. 1/09 Πράξης της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2008.
51. Έγκριση της αριθμ. 2/09 Πράξης της Σχολικής Επιτροπής του 7ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2008.
52. Έγκριση της αριθμ. 7/09 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής του 8ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2008.
53. Σύμφωνη γνώμη επί της αριθμ. 9/08 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Επικοινωνίας Δήμου Γρεβενών (ΔΕΠΕΓ), περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2007.
54. Επί αίτησης παραίτησης του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
55. Επί αίτησης παραίτησης του Μποζοβίτη Νικολάου του Κων/νου από τη μίσθωση του αριθ. -4- καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς.
56. Έγκριση ή μη απευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης αγρ/τος Ελευθέρου στην κα Κουρτίδου Χρυσούλα του Ζαφείρη για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
57. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού (4) τ.μ. στη θέση «Κατή Πηγάδι» Καλαμιτσίου.
58. Έγκριση του Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Γρεβενών 2007-2010 και της έκθεσης των διαδικασιών κατάρτισής του.
59. Έγκριση μετάθεσης του χρόνου λήξης της σύμβασης για την προμήθεια-εγκατάσταση «Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Γρεβενών».
60. Τροποποίηση & συμπλήρωση της αριθ. 366/2008 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου (απευθείας αγορά οικοπέδου Εθνικής τράπεζας).
61. Απευθείας αγορά ιδιωτικού οικοπέδου ευρισκόμενο εντός της πλατείας Λαχαναγοράς (πλατεία ελευθερίας) κ.λ.π.
62. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης δήμου Γρεβενών»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Βασ. Χάτσιος

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2007-2010 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007-2010
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά