ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου) την 16-03-2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή στέγης 1ου Γυμνασίου Γρεβενών».
2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Κατασκευαστικές εργασίες νεκροταφείων Δ.Δ. Βορείου τμήματος».
3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση γηπέδων δήμου Γρεβενών».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Δ Μυρσίνης Δήμου Γρεβενών».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών)».
6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Υπογείωση δικτύων έτους 2008».
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση γηπέδου Ροδιάς».
8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή-συντήρηση κιγκλιδωμάτων Δ.Δ. Δήμου Γρεβενών».
9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση οδών στις περιοχές Βαρόσι-Αμπέλια».
10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποϊίας προς δασικές εκτάσεις Βορείου τμήματος Δήμου Γρεβενών».
11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες Εθνικού Σταδίου».
12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες νεκροταφείων Δ.Δ. Βορείου τμήματοσ Δ. Γρεβενών».
13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός Γρεβενίτη ποταμού».
14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στον οικισμό Κάστρο».
15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση στεγανοποίησης κοινόχρηστων χώρων».
16. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.- τακτοποιητικός εκτέλεσης του έργου: « Διαμόρφωση-Αξιοποίηση Γρεβενίτη ποταμού».
17. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση-επισκευή γηπέδου Δ.Δ. Ροδιάς Δήμου Γρεβενών».
18. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση εισόδων πόλης Γρεβενών (Αναπλάσεις οδών Γ.Μπουσίου και Μ. Αλεξάνδρου)».
19. Αποδοχή (226.236,14) € Χρηματοδότηση έργων του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
20. Αποδοχή επιχορήγησης (179.265,17 €) για την εκτέλεση «ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
21. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 100.000,00  €. Από ΣΑΕ 055 του ΥΠ.ΕΣ. για αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.      Τροποποίηση του προϋπ/σμού και ψήφιση της πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Α΄ΚΛΑΔΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».
22. Κατανομή επιχ/σης 166.210,31 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του δήμου Γρεβενών (Α΄κατανομή έτους 2009).
23. Τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ ως προς την κατανομή του 35%.
24. Τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ ως προς την κατανομή του 45%.
25. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟ ΔΙΑΚΟΣΜΟ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
26. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
27. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
28. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ-ΧΩΡΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
29. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
30. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΟΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
31. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
32. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
33. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ –ΠΛΑΤΕΙΩΝ»(ΕΤΟΥΣ 2009) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
34. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
35. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
36. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ(ΕΤΟΥΣ 2009) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
37. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
38. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
39. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  (ΕΤΟΥΣ 2009» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
40. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
41. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
42. Συζήτηση επί δωρεάς Κώστα  Στεργιάδη.
43. Έγκριση της αριθμ. 1/09 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου του Δ.Δ. Μεγ. Σειρηνίου Δήμου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2008.
44. Έγκριση του αριθμ. 6/08  Πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ.. Μυρσίνας Δήμου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2008.
45. Έγκριση του αριθμ. 5/08  Πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου του Δ.Δ. Βατολάκκου Δήμου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2008.
46. Έγκριση της αριθμ. 1/09 απόφασης Πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής του 9ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2008.
47. Έγκριση της αριθ. 1/09 απόφασης του Δ.Σ του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Δήμου Γρεβενών περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού έτους 2009.
48. Έγκριση της αριθμ. 14/09 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΠΕ δήμου Γρεβενών περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού έτους 2009.
49. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης στα πλαίσια του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, πρόσκληση 01_2.2_ν01, για τους 11 Δήμους της Ψηφιακής Κοινότητας.
50. Τροποποίηση της από 21/04/2005 προγραμματικής σύμβασης των 61 ΟΤΑ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη «Λειτουργία του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
51. Επί αιτήματος Συλλόγων για επιχορήγηση.
52. Αναπροσαρμογή μισθώματος ακινήτου από ΔΕΗ.
53. Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου (Ισόγειο κατάστημα) στη Συνοικία «Βαρόσι» για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.
54. Δωρεά παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου στη «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού & Επικοινωνίας Γρεβενών (ΔΕΠΕΓ)
55. Δωρεά παραχώρηση χρήσης δημοτ. έκτασης αγρ/τος Μυρσίνης στον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Γρεβενών.
56. Δωρεά παραχώρηση κατά πλήρης κυριότητα δημοτικού οικοπέδου εμβαδού(1335,20) τ.μ. ευρισκόμενο στην περιοχή «ΜΕΡΑΣ» στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας για την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού.
57. Επί αιτήματος Χρ. Τσιαρσιώτη, Τζημουρώτα Ευθυμίας και Τζημουρώτα Ευγενίας για ανταλλαγή τμήματος δημοτικής έκτασης με τμήμα αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας των στην τοποθεσία «Σκάμνες» του Δ.Δ. Μυρσίνης.
58. Μεταφορά Αγροτικού Ιατρείου Συν/σμού Αιμιλιανού Δ.Δ. Αγίων Θεοδώρων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Βασ. Χάτσιος

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2007-2010 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007-2010
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά