Υπεγράφη στις 14 Μαρτίου 2013 από το Δήμαρχο Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «Κ/ξια Ι. Σιαμίδης & Σια Κατασκευαστική Ε.Ε. – Κ. Νταγκούμας & Σια Ε.Ε.» η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού σχολείου Μηλέας (Έκθεση παλαιοντολογικών ευρημάτων)» με προϋπολογισμό 59.236,25€. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται στους 18 μήνες.
Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε η αριθμ 32/2012 μελέτη προϋπολογισμού 99.266,55. Η δημοπράτηση πραγματοποιήθηκε στις 31/07/2012 με ανάδοχο την Κ/ξια «Ι. Σιαμίδης & Σια Κατασκευαστική Ε.Ε. – Κ. Νταγκούμας & Σια Ε.Ε.» η οποία προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση ήτοι 40,33%.
Η μελέτη του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού σχολείου Μηλέας (Έκθεση παλαιοντολογικών ευρημάτων)» περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες εκείνες εργασίες για να μετατρέψει το Δημοτικό σχολείο Μηλέας σε χώρο έκθεσης Παλαιοντολογικών ευρημάτων.
Οι εργασίες χωρίζονται σε δύο ομάδες Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών και περιλαμβάνουν:
Οικοδομικά: Τοποθέτηση πλακιδίων στους χώρους υγιεινής, Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων καθώς και το υπολειπόμενο κομμάτι της στέγης.
Ηλεκτρομηχανολογικά: Κατασκευή Λεβητοστάσιου, σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού για την προστασία του κτιρίου.
Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν η αρμόδια Αντιδήμαρχος κα Αικατερίνη Πέτρου και ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΓ κ. Χρήστος Βάϊος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά