Κοινωνικό Παντοπωλείο


Για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του Δήμου μας, ο Δήμος Γρεβενών ξεκινάει τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ένα σημαντικό θεσμό αλληλεγγύης για την ενίσχυση και στήριξη των δημοτών μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Η επιτυχία αυτού του τόσο σημαντικού θεσμού, αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την υποστήριξη και την έμπρακτη συμμετοχή όλων μας.
Για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε συνεργασία με τα Σούπερ Μάρκετ που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας έχουν στηθεί σε εμφανή σημεία ΚΑΛΑΘΙΑ στα οποία και η μικρότερη προσφορά είναι μεγάλη.
Περιμένουμε τα καλάθια αυτά να γεμίσουν από το περίσσευμα της αγάπης και της αλληλεγγύης των δημοτών μας.
Στηρίζουμε όλοι αυτό το θεσμό και αποδεικνύουμε ότι είμαστε δίπλα στο συνάνθρωπό μας.

Γραφείο Δημάρχου Γρεβενών
Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στα πλαίσια εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Γρεβενών που έχει στόχο τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Πρόνοιας εγκρίθηκε η ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Όσοι από τους συμπολίτες μας ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του κοινωνικού παντοπωλείου, πρέπει να φέρουν τα εξής δικαιολογητικά στο τμήμα της Πρόνοιας, με σκοπό την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

1). Αίτηση του ενδιαφερομένου
2).Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3).Σε περίπτωση ανεργίας άνω των έξι (6) μηνών κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας θεωρημένη, συνοδευμένη με βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
4).Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
5).Αντίγραφο του Ε1(άγαμοι- μοναχικά άτομα με ετήσιο εισόδημα έως 5000 ευρώ ή διμελείς οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 6000 ευρώ και 1000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος) και Ε9 ή βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί μη υποχρέωσης καταβολής δήλωσης.
6).Βεβαίωση μόνιμου κατοίκου ή λογαριασμό ΔΕΚΟ.
7).Σε περίπτωση αναπηρίας (67% και άνω ) απόφαση υγειονομικής επιτροπής που αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.
8).Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).
Γραφείο Δημάρχου Γρεβενών
Δημοσθένη Κουπτσίδη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών, το οποίο συνεδρίασε την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα, ενέκρινε τον «Κανονισμό Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Γρεβενών» με εισηγητή τον Δήμαρχο Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη. Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία και η διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Γρεβενών.

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και πολιτικής του Δήμου και έχει ως σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού αλλά και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέμονται δωρεάν, κατά περίσταση και ανάλογα με την διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού:
· Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας
· Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
· Είδη βρεφανάπτυξης
· Νωπά τρόφιμα (εφόσον αποκτηθούν οι κατάλληλες δομές)
· Είδη ένδυσης
Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή η με αξιοπρεπείς όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό.
Το κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως Πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου με την ευθύνη του οποίου, για την υποστήριξη της λειτουργίας του προγράμματος του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα συγκροτηθεί σχετική ομάδα εργασίας.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Μαθητική Εστία Γρεβενών, ενώ πόροι του αποτελούν:
· Ο προϋπολογισμός του Δήμου Γρεβενών
· Δωρεές και χορηγίες πολιτών, συλλόγων και φορέων
· Προσφορές και χορηγίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών
· Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά προγράμματα
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
· Έλληνες πολίτες Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας
· Ομογενείς Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας
· Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής
Κύριο κριτήριο ένταξης των δικαιούχων είναι το ετήσιο εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη επιπλέον παράγοντες όπως η ανεργία καθώς τα προβλήματα υγείας και αναπηρίας.
Τα είδη που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι δωρεάν.
Γραφείο Δημάρχου Γρεβενών
Δημοσθένη Κουπτσίδη


Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά