ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γρεβενά 09-10-2013

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.38011

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληρ.: Γεωργιάδου Δ.

Τηλ :2462353437

Δ/νση : Διοικητήριο

Κ.Ταλιαδούρη Τέρμα


Δημοσίευση αιτήματος παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα .

Σχετ: 1. ΚΥΑ 725/23/04-01-2012 άρθρο 8.

2. η 521/2292/04-10-2013 αίτηση παρόχου


Έχοντας υπόψη :

α. Την πιο πάνω σχετική αίτηση πάροχου

β. Το άρθρο 29 του Ν. 3431/2006 όπως ισχύει σήμερα

γ. την με αριθμ οικ 725/23/04-01-2012 ΚΥΑ «Διαδικασίας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών » άρθρο 8παρ. 2 (ΦΕΚ Β΄ αρ. Φύλλου 5/5-1-12)ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι με την (α) σχετική αίτηση , πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητά την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύου

i) για την εγκατάσταση δικτύου σε χαντάκι συνολικού μήκους 630μ.την εγκατάσταση τριών φρεατίων και την εγκατάσταση μίας καμπίνας στην κοινότητα Περιβολίου όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο

ii) για την εγκατάσταση δικτύου σε χαντάκι συνολικού μήκους 350μ. Και την εγκατάσταση τριών φρεατίων στην κοινότητα Αβδέλλας όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο

iii) για την εγκατάσταση δικτύου σε χαντάκι συνολικού μήκους 150μ. Και την εγκατάσταση ενός φρεατίου στην κοινότητα Αλατόπετρας όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο

iv)για την εγκατάσταση μίας καμπίνας στην Κοινότητα Νεοχωρίου


παρακαλούνται όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι , ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς οι οποίοι εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου , προτίθεται να προβούν σε εκσκαφή , στις ίδιες περιοχές εκσκαφής να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Γρεβενών εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 της με αριθμ οικ 725/23/04-01-2012 ΚΥΑ «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών » άρθρο 8παρ. 2 (ΦΕΚ Β΄ αρ. Φύλλου 5/5-1-12)

Πάροχοι και φορείς οι οποίοι δεν υποβάλουν αίτηση εργασιών εκσκαφής εντός της προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών δεν θα έχουν το δικαίωμα εκσκαφής κατά το εξάμηνο αυτό στην συγκεκριμένη περιοχή


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ..ΟΛΓΑ ΤΖΗΚΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα :

1 cd με 1 σχέδιο

Εσωτερική Διανομή

1)Δ/νση Τεχνικών ΥπηρεσιώνAttachments:
Download this file (Alatopetra.jpg)Alatopetra.jpg[ ]807 Kb
Download this file (Avdella_Map.jpg)Avdella_Map.jpg[ ]921 Kb
Download this file (Neoxori_MAP.jpg)Neoxori_MAP.jpg[ ]994 Kb
Download this file (Perivoli.jpg)Perivoli.jpg[ ]799 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά