ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά 19-11-2013

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 42206

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληρ.: Γεωργιάδου Δ.

Τηλ :2462353437

Δ/νση : Διοικητήριο

Κ.Ταλιαδούρη ΤέρμαΘΕΜΑ : Δημοσίευση αιτήματος παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα .

Σχετ: 1. ΚΥΑ 725/23/04-01-2012 άρθρο 8.

2. η 41456/14-11-2013 αίτηση παρόχουΈχοντας υπόψη :

α. Την πιο πάνω σχετική αίτηση πάροχου

β. Το άρθρο 29 του Ν. 3431/2006 όπως ισχύει σήμερα

γ. την με αριθμ οικ 725/23/04-01-2012 ΚΥΑ «Διαδικασίας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών » άρθρο 8παρ. 2 (ΦΕΚ Β΄ αρ. Φύλλου 5/5-1-12)ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι με την (α) σχετική αίτηση , πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητά την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύου


i) για την εγκατάσταση δικτύου σε χαντάκι ως εξής:


  • Νίκης από Μ. Αλεξάνδρου έως Ειρήνης μήκους 260,00μ. Πλάτους 0,08μ. Και βάθους 0,40 μ.

  • Ειρήνης από Νίκης έως Ανώνυμος1 μήκους 140,00μ. Πλάτους 0,08μ. Και βάθους 0,40 μ.

  • Ανώνυμος 1 από Ειρήνης έως Ανώνυμος 2 μήκους 40,00μ. Πλάτους 0,08μ. Και βάθους 0,40 μ.

  • Μάνου Διαμαντή από Ειρήνης έως Φιλελλήνων μήκους 40,00μ. Πλάτους 0,08μ. Και βάθους 0,40 μ.

  • Φιλελλήνων από Μάνου Διαμαντή έως Κυρίμης μήκους 40,00μ. Πλάτους 0,08μ. Και βάθους 0,40 μ.

  • Κυρίμης από Φιλελλήνων έως Μ. Αλεξάνδρου μήκους 220,00μ. Πλάτους 0,08μ. Και βάθους 0,40 μ.

  • Αγίου Κοσμά από Μ. Αλεξάνδρου έως 13ης Οκτωβρίου μήκους 800,00μ. Πλάτους 0,08μ. Και βάθους 0,40 μ.

  • 13ης Οκωβρίου από Αγίου Κοσμά έως Κων/νου Παλαιολόγου μήκους 40,00μ. Πλάτους 0,08μ. Και βάθους 0,40 μ.

  • Κων/νου Παλαιολόγου από 13ης Οκτωβρίου έως Μητροπόλεως μήκους 80,00μ. Πλάτους 0,08μ. Και βάθους 0,40 μ.

  • Οδός Γ. Μπουσίου από Κών/νου Παλαιολόγου έως 13ης Οκτωβρίου μήκους 80,00μ. Πλάτους 0,08μ. Και βάθους 0,40 μ.

Σύνολο 1.740,00μ. όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο

ii) Κατασκευή πέντε (5) φρεατίων όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενη οριζοντιογραφία διαστάσων 1,00Χ1,00Χ0,80 (Μ Χ Π Χ Β)


Παρακαλούνται όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι , ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς οι οποίοι εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου , προτίθεται να προβούν σε εκσκαφή , στις ίδιες περιοχές εκσκαφής να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Γρεβενών εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 της με αριθμ οικ 725/23/04-01-2012 ΚΥΑ «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών » άρθρο 8παρ. 2 (ΦΕΚ Β΄ αρ. Φύλλου 5/5-1-12)

Πάροχοι και φορείς οι οποίοι δεν υποβάλουν αίτηση εργασιών εκσκαφής εντός της προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών δεν θα έχουν το δικαίωμα εκσκαφής κατά το εξάμηνο αυτό στην συγκεκριμένη περιοχήΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ..ΟΛΓΑ ΤΖΗΚΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Attachments:
Download this file (dieleusi_19-11-2013.jpg)dieleusi_19-11-2013.jpg[ ]765 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά