Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών την 6/12/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση, στα γραφεία της στην Δ/νση Διοικητήριο Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Γραφείο 4107, για την ανάδειξη των απαιτούμενων τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διεξαγωγής όλων των Δημοπρασιών για τα έργα με προϋπολογισμό μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, ήτοι μέχρι το ποσό των 1.500.000,00€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), και τυχόν επαναλήψεις αυτών, που θα προκύψουν, κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 30-6-2014.

Επισυνάπτεται το αρχείο στο τέλος του άρθρου.


Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών την 6/12/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση, στα γραφεία της στην Δ/νση Διοικητήριο Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Γραφείο 4107, για την ανάδειξη των απαιτούμενων τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών – προφορικών δημοπρασιών και τυχόν επαναλήψεις αυτών, που θα προκύψουν, κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 30-6-2014.

Επισυνάπτεται το αρχείο στο τέλος του άρθρου.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά