Υπεγράφη την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 μεταξύ του Δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Ε. ΧΑΡΙΣΙΟΣ» η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις «Σμίξη» και «Μοναστήρι» στον ποταμό Αλιάκμονα», με προϋπολογισμό  144.960,00€ με Φ.Π.Α. και  προθεσμία εκτέλεσης 12 μήνες.

Στα πλαίσια της αξιοποίησης του Προγράμματος LEADER του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013» και ειδικότερα της Δράσης L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών» ο Δήμος Γρεβενών κατέθεσε πρόταση, με τίτλο: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις «Σμίξη» και «Μοναστήρι» στον ποταμό Αλιάκμονα». Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης, σύμφωνα με την αριθμ 64/2012 τεχνική μελέτη, ανήλθε στο ποσό των 180.000,00€.

Η πρόταση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και αφού επικαιροποιήθηκε ο προϋπολογισμός των εργασιών το έργο δημοπρατήθηκε  από το Δήμο Γρεβενών στις 03/12/2013, όπου ανάδοχος εκτέλεσης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ‘‘ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Ε. ΧΑΡΙΣΙΟΣ’’ με έδρα τα Γρεβενά, η οποία προσέφερε και  τη μεγαλύτερη έκπτωση.

Οι προτεινόμενες εργασίες και κατασκευές είναι:

  • Κιόσκια, τραπεζοπάγκοι, ξύλινα καθιστικά, παιδική χαρά,
  • Κατασκευή τριών θέσεων παρασκευής γεύματος, Βρύση,
  • Ξύλινες περιφράξεις, Κατασκευή πλακόστρωτων μονοπατιών,
  • Τοποθέτηση πινακίδων ενημερωτικών, συνθημάτων και κατεύθυνσης,
  • Κλαδεύσεις - κοπές  θάμνων και δένδρων.

Με την ολοκλήρωση των προτεινομένων εργασιών θα παρέχεται στον επισκέπτη η δυνατότητα υπαίθριων γευμάτων, παιδικής χαράς και ιδιαίτερα περιπάτων καθώς στις περιοχές υπάρχουν πολλά περιηγητικά μονοπάτια. Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη του Φυσικού Περιβάλλοντος της περιοχής καθώς και η προσφορά ευκαιριών στους κατοίκους και επισκέπτες για αναψυχή και απόλαυση της φύσης του τοπίου της ευρύτερης περιοχής.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά