ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά 29-07-2014

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληρ.: Γεωργιάδου Δ.

Τηλ :2462353437

Δ/νση : Διοικητήριο

Κ.Ταλιαδούρη Τέρμα

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση αιτήματος παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα .

Σχετ: 1. ΚΥΑ 725/23/04-01-2012 άρθρο 8.

2. η 21116/24-07-2014 αίτηση παρόχου

 

 

 

Έχοντας υπόψη :

α. Την πιο πάνω σχετική αίτηση πάροχου

β. Το άρθρο 29 του Ν. 3431/2006 όπως ισχύει σήμερα

γ. την με αριθμ οικ 725/23/04-01-2012 ΚΥΑ «Διαδικασίας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών » άρθρο 8παρ. 2 (ΦΕΚ Β΄ αρ. Φύλλου 5/5-1-12)

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι με την (α) σχετική αίτηση , πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητά την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύου

 

i) για την εγκατάσταση δικτύου σε χαντάκι ως εξής:

 

  • Οδός Γ. Μπουσίου από από 13ης Οκτωβρίου έως Μητροπόλεως μήκους 80,00μ. Πλάτους 0,05μ. Και βάθους 0,30 μ.

  • Οδός Μητροπόλεως από Γ. Μπουσίου έως Θωμά Λαδά μήκους 140,00μ. Πλάτους 0,05μ. Και βάθους 0,30 μ.

  • Οδός Θωμά Λαδά από Μητροπόλεως έως Ταλιαδούρη μήκους 60,00μ. Πλάτους 0,05μ. Και βάθους 0,30 μ.

  • Οδός Ταλιαδούρη από Θωμά Λαδά έως Εθνικής Αντιστάσεως μήκους 230,00μ. Πλάτους 0,05μ. Και βάθους 0,30 μ.

  • Οδός Εθνικής Αντίστασης από Ταλιαδούρη έως Ειρήνης μήκους 110,00μ. Πλάτους 0,05μ. Και βάθους 0,30 μ.

  • Οδός Ειρήνης από Εθνικής Αντίστασης έως ανώνυμος οδός μήκους 70,00μ. Πλάτους 0,05μ. Και βάθους 0,30 μ.

  • Ανώνυμος οδός από Ειρήνης έως Φιλελλήνων μήκους 550,00μ. Πλάτους 0,05μ. Και βάθους 0,30 μ.

  • Οδός Φιλελλήνων από ανώνυμο οδός έως Αριστείδου μήκους 30,00μ. Πλάτους 0,05μ. Και βάθους 0,30 μ.

Σύνολο 1.270,00μ. όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο

 

ii) Κατασκευή έξι (6) φρεατίων όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενη οριζοντιογραφία διαστάσων 1,00Χ1,00Χ0,80 (Μ Χ Π Χ Β)

 

Παρακαλούνται όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι , ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς οι οποίοι εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου , προτίθεται να προβούν σε εκσκαφή , στις ίδιες περιοχές εκσκαφής να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Γρεβενών εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 της με αριθμ οικ 725/23/04-01-2012 ΚΥΑ «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών » άρθρο 8παρ. 2 (ΦΕΚ Β΄ αρ. Φύλλου 5/5-1-12)

Πάροχοι και φορείς οι οποίοι δεν υποβάλουν αίτηση εργασιών εκσκαφής εντός της προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών δεν θα έχουν το δικαίωμα εκσκαφής κατά το εξάμηνο αυτό στην συγκεκριμένη περιοχή

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

 

 

ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ . ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά