Συνεδρίαση -- 39η -- Δημοτικού Συμβουλίου

 

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 39η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Ειδικά θέματα

Θέμα 1ο

Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015

Πληροφορίες: Ζαμανάκος Πούλιος

Εισηγητής: Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών

Θέμα 2ο

Σύμφωνη γνώμη επί του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2015 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”

Πληροφορίες: Γρηγοριάδου Μαρία

Εισηγητής: Πέτρου Χρήστος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού και Αντιπρόεδρος του Ν.Π.

Θέμα 3ο

Συμπλήρωση – τροποποίηση της 527/2014 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον Καθορισμό των τελών καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015 και εφεξής.

Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος

Εισηγήτής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών

Θέμα 4ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών

Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος

Θέμα 5ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Διαμόρφωση χώρων οικισμών Δήμου Θ. Ζιάκα”

Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος

Θέμα 6ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας” στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού.

Πληροφορίες: Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος

Θέμα 7ο

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Στερέωση και αποκατάσταση

 2. γέφυρας δασυλλίου Νομού Γρεβενών”

 3. Πληροφορίες: Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος

Θέμα 8ο

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Βελτίωση γηπέδου

 2. ποδοσφαίρου Δ.Δ. Ζιάκα”

 3. Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Θέμα 9ο

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή οδών και

 2. πεζοδρομίων (έτους 2009)”

 3. Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Θέμα 10ο

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ανάπλαση οδών Τ.Δ.

 2. Κοκκινιάς Πολυδένδρου”

 3. Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Θέμα 11ο

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Βελτίωση κοιμητηρίων Δ.Δ.

 2. Δήμου Γρεβενών”

 3. Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Θέμα 12ο

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή οδού Νεοχώρι -

 2. Δίπορο”

 3. Πληροφορίες: Μητσιόπουλος Κων/νος

Θέμα 13ο

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:

 2. «Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών Δυτικού τμήματος του Δήμου»

 3. Πληροφορίες: Ματεντζίδης Ιωάννης

Θέμα 14ο

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

 2. «Αποκατάσταση αγροτικής δασικής οδοποιίας ΔΕ Θ. Ζιάκα»

 3. Πληροφορίες: Κοπάνας Απόστολος

Θέμα 15ο

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

 2. «Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των φυσικών

 3. συστημάτων για τους οικισμούς Μυρσίνης, Φελλίου, Αμυγδαλεών και Αγ.

 4. Θεοδώρων Δήμου Γρεβενών»

 5. Πληροφορίες: Ματενζίδης Ιωάννης

Θέμα 16ο

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

 2. «Σύνδεση δημοτικών κτιρίων»

 3. Πληροφορίες: Τζήκα Όλγα

 

Διεύθυνση Καθαρίότητας και Ανακύκλωσης

Θέμα 17ο

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την «Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας για

την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Γρεβενών από

τη ΔΙΑΔΥΜΑ».

Πληροφορίες: Μησυρλιάδου Μαγδαληνή

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά