Συνεδρίαση -- 41η -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 41η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο

Παράταση των συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων για θέρμανση και για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

Πληροφορίες: Στέφος Δημήτριος

Εισηγητής: Αδάμος Μ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, ο διαγωνισμός δεν έχει ολοκληρωθεί και η επερχόμενη χειμερινή περιόδου επιβάλει την άμεση παράταση των συμβάσεων της προμήθειας υγρών καυσίμων για θέρμανση και κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και Ν.Π. αυτού και τη άμεση λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για το σκοπό αυτό.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά