Συνεδρίαση -- 3η 2015 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Kαλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών

Θέμα 1ο

  1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση σχολικού κτιρίου και αλλαγή χρήσης σε Κέντρο Παλαιοντολογίας»

Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Θέμα 2ο

  1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)”

  2. Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος

Θέμα 3ο

  1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ύδρευση”

  2. Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος

Θέμα 4ο

  1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση σχολικών κτιρίων Βορείου τμήματος Δήμου Γρεβενών”

  2. Πληροφορίες: Κωσταρέλα Κων/ντία


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο

Ανατροπή των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, που δεν εκτελέσθηκαν εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτους 2014

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

Θέμα 6ο

Έγκριση (ψήφιση) του 36ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014, για λογιστική τακτοποίηση, που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Πληροφορίες: Μήτσιου Αφρούλα & Τολίκα Ευδοξία

Θέμα 7ο

Κάλυψη δαπάνης κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Γενικού Γραμματέα. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως.

Πληροφορίες: Τολίκα Ευδοξία

Θέμα 8ο

Τριμηνιαία έκθεση – αποτελέσματα έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 4ου τριμήνου έτους 2014

Πληροφορίες: Τάκα Ευανθία

Θέμα 9ο

Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ για το έτος 2015

Πληροφορίες: Γιαννούλα Ευτέρπη

Θέμα 10ο

Ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την “Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2014-2015” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Πληροφορίες: Στέφος Δημήτριος

Θέμα 11ο

Ανάδειξη αναδόχων για την εργασία με τίτλο “Υπηρεσίες αποχιονισμού του Δημοτικού οδικού δικτύου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2014 - 2015”, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Πληροφορίες: Στέφος Δημήτριος

Θέμα 12ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 321/2013 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην παραχώρηση χρήσης του 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου Βατολάκκου από το Μορφωτικό Σύλλογο Βατολάκκου

Πληροφορίες: Μπότζη Ειρήνη


Ειδικά θέματα

Θέμα 13ο

Έγκριση της 117/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. με θέμα: “Καθορισμός (ψήφιση) τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2015”

Πληροφορίες: Τοτίδης Επαμεινώνδας

Εισηγητής: Τζουβάρα Φωτεινή Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΓ

Θέμα 14ο

Έγκριση της 119/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. με θέμα: Έγκριση (ψήφιση) προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2015.

Πληροφορίες: Τοτίδης Επαμεινώνδας

Εισηγητής: Τζουβάρα Φωτεινή Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΓ

Θέμα 15ο

Έγκριση της 13/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων με θέμα: “Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015”.

Πληροφορίες: Κλεισιάρη Γεωργία

Εισηγητής: Παπαδόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης

Θέμα 16ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στις 6-2-2015.

Πληροφορίες: Μπασνά Δάφνη

Εισηγητής: Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών

Θέμα 17ο

Έγκριση εκδηλώσεων αποκριάς 2015.

Πληροφορίες: Χατζησυμεωνίδης Παύλος

Εισηγητής: Φαρμάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Εμπορίου


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά