Πρόσκληση για διαπραγμάτευση για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τον Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτόν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γρεβενά 03-02-2015

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Αριθ. Πρωτ. : 2047


Ταχ. Δ/νση

: Πλ. Ελευθερίας 1

ΠΡΟΣ

Ταχ. Κωδ.

: 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ

Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Πληροφορίες

: Δ. Στέφος

Τηλέφωνο

: 24623 50887

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για διαπραγμάτευση για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τον Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτόν.

Παρακαλούμε με την λήψη της πρόσκλησης και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι ημερών, δηλαδή μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου του 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, να δηλώσετε αν ενδιαφέρεστε να προμηθεύσετε τον δήμο με υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης ή ένα ή περισσότερα από αυτά τα προϊόντα κατά φορέα και κατά είδος.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα συνοδεύετε από φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονταν στην αριθ. 21.188/24-7-2014 Διακήρυξη του Δημάρχου.

Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2462350887 2462350885 και ΦΑΞ 2462350864ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά