Συνεδρίαση -- 4η 2015 -- Δημοτικού Συμβουλίου

 

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο

Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 81.687,64 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Α' κατανομή έτους 2015).

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

Εισηγητής: Αδάμος Μ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περιέχει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Γρεβενών και η καταβολή των πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου πρέπει να γίνει άμεσα, προκειμένου να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες και χρήζει άμεσα λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά