Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Προϊστάμενος Τμήματος

ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΛ.:2462350846

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Το Γραφείο Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου παρέχει κάθε

είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα

του Δήμου. Ειδικότερα το Τμήμα :

1) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα

συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό

Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

και την Εκτελεστική Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση

πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και

αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση

πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων

κλπ).

2) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα

ατομικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, καθώς

και προς το Γενικό Γραμματέα (οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων,

παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων,

τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατομικών

οργάνων κλπ).

3) Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς την Δημοτική Επιτροπή

Διαβούλευσης, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, την Επιτροπή

Τουριστικής Ανάπτυξης, τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου

καθώς και προς το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

4) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.

5) Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των

υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα

του Δήμου.

6) Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και

όργανα και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους

και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν

στο Δήμο.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά