Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Προϊστάμενος Τμήματος

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΛ.:2462350866

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.Αρμοδιότητες σε θέματα (Δημοτικής Κατάστασης)

1) Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα

αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και

τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για

τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.

2) Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την

πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν

χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.

3) Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του

εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική

ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική

ιθαγένεια.

4) Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων

αυτών.

5) Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές

προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα

στοιχεία.

6) Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής

κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και

πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.

7) Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις

περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα

αρχεία που τηρούνται εκεί.

8) Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που

προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

(Αρμοδιότητες σε θέματα Ληξιαρχείου)

9) Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία

καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην

περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε

μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια),

σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.

10) Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.

11) Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα

θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.

12) Ενημερώνει το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και τα αντίστοιχα

Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα

στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.

13) Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών

ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες

εκεί.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά