Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Προϊστάμενος Τμήματος
Καραμήτρος Βασίλειος

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά