Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

Προϊστάμενος Τμήματος
Καραγιάννης Νικόλαος

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά