Τμήμα Πρασίνου και Διαχείρισης Δασών

Τμήμα Πρασίνου και Διαχείρισης Δασών

Προϊστάμενος Τμήματος
Καραγιάννης Νικόλαος

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά