Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Προϊστάμενος Τμήματος
Κωσταρέλα Κωνσταντία

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά