Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών

Προϊστάμενος Τμήματος
Τζιόλας Νικόλαος

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά