Συνεδρίαση -- 9η 2015 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 9η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 30 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο

Ανάκληση της 176/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ “ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.” και Δήμου Γρεβενών για την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων στους ορεινούς οικισμούς και τον οδοκαθαρισμό του Δήμου Γρεβενών.

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 

Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, στην υπ' αριθμ. 7111/16-4-2015 πρόσκληση του προέδρου για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ παραδρομής δεν προσκλήθηκαν οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων σχετικά με το 41ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με αντικείμενο την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ “ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.” και Δήμου Γρεβενών για την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων στους ορεινούς οικισμούς και τον οδοκαθαρισμό του Δήμου Γρεβενών, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010 τους αφορά άμεσα και έπρεπε να προσκληθούν.

Επίσης η σύμβαση που είχε συνάψει ο Δήμος Γρεβενών με τη “ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.” λήγει στις 03-05-2015 για την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων σε ορεινούς οικισμούς του Δήμου μας.

Η διακοπή δε της σύμβασης θα δημιουργούσε προβλήματα στην ομαλή ροή της αποκομιδής των απορριμμάτων, με σοβαρές υγειονομικές επιπτώσεις και το γεγονός ότι, το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας δεν επαρκεί ώστε να καλύψει τις ανάγκες, επιβάλει την ανάκληση της 176/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την άμεση λήψη νέας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το σκοπό αυτό.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά