Συνεδρίαση -- 10η 2015 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 18 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση – συντήρηση αθλητικών υποδομών”

Θέμα 2ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση υπόβασης οδών νοτίου τμήματος του Δήμου”

Θέμα 3ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση πολιτιστικών κέντρων του Δήμου”

Θέμα 4ο

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων”

Θέμα 5ο

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή”

Θέμα 6ο

Έγκριση του 4ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο”

Θέμα 7ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Κυδωνιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 8ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή δρόμου Παλαιοκνίδης - Μικροκλεισούρας”

Θέμα 9ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Καλλιέργεια πηγών του Δήμου”

Θέμα 10ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή – Συντήρηση ποτιστρών του Δήμου”

Θέμα 11ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ορεινών Κοινοτήτων”

Θέμα 12ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιία Δ.Ε. Γρεβενών”

Θέμα 13ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Βεντζίων - Ηρακλεωτών”

Θέμα 14ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή – βελτίωση φρεατίων και σχαρών – δικτύου ομβρίων”

Θέμα 15ο

Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Θέμα 16ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”

Θέμα 17ο

Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση στέγης κτιρίου πολιτιστικού συλλόγου Μαυρονόρους”

Θέμα 18ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Τρικόρφου Δ.Ε. Αγ. Κοσμά Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 19ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 20ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση αποκατάσταση οδικού άξονα διασταύρωση Αγ. Παρασκευή Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 21ο

Έκτακτη κάρπωση ιστάμενης και κατακείμενης ξεράς ξυλείας του δημοτικού δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 22ο

Μετονομασία Τοπικής Κοινότητας ΖΑΚΑ Δήμου Γρεβενών.

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 23ο

Έγκριση της σύνταξης του 7ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015 σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αριθμ. 80/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 24ο

Τριμηνιαία έκθεση αποτελέσματα έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 1ου τριμήνου έτους 2015 (αριθμ. 81/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 25ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των πακέτων ειδών ΣΤ, Θ, ΙΓ της προμήθειας “Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Γρεβενών”

 

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 26ο

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “κηπευτικών” στον κ. Στυλιανό Μωυσιάδη του Σοφοκλή.

 

Ειδικά θέματα

Θέμα 27ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5/2015 απόφαση - εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση Μαρίνας Πιπέργια)

Θέμα 28ο

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων υπ' αριθμ. 5/2009 Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών & 12/2013 Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας ως προς τα δικαστικά έξοδα.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά