Συνεδρίαση -- 11η 2015 -- Δημοτικού Συμβουλίου


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 25 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Επανασύσταση ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας.


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Έγκριση του 8ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 96/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 3ο

Έγκριση του 9ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 97/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 4ο

Έγκριση του 10ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 89/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 5ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στη Θεσσαλονίκη.

Θέμα 6ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετού στην Αθήνα.

Θέμα 7ο

Στέγαση Αστυνομικού Τμήματος Κηπουρείου Γρεβενών (αίτηση Α.Τ. Κηπουρείου Γρεβενών)

Θέμα 8ο

Ψήφιση πίστωσης για στεφάνια κατάθεσης.


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Θ. Ζιάκα και Αγ. Κοσμά”

Θέμα 10ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Εκκλησιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 11ο

Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση δαπέδων 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 12ο

Υλοτομία δασικού τμήματος 2 Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Δημοτικής Ενότητας Φιλιππαίων

Θέμα 13ο

Υλοτομία δασικού τμήματος 11 Δημοτικού δάσους Αναβρυτών Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα

Θέμα 14ο

Υλοτομία της συστάδας 3α του Δημοτικού δάσους Δοτσικού Δημοτικής Ενότητας Δοτσικού

Θέμα 15ο

Υλοτομία της συστάδας 3β του Δημοτικού δάσους Δοτσικού Δημοτικής Ενότητας Δοτσικού

Θέμα 16ο

Υλοτομία της συστάδας 12β του Δημοτικού δάσους Δοτσικού Δημοτικής Ενότητας Δοτσικού

Θέμα 17ο

Υλοτομία της συστάδας 3α του Δημοτικού δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα

Θέμα 18ο

Υλοτομία της συστάδας 3β του Δημοτικού δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα


Τμήμα Μαθητικής Εστίας

Θέμα 19ο

Έγκριση τιμών για τις παρεχόμενες από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υπηρεσίες. (Φιλοξενίες – Παραχωρήσεις χρήσης χώρων).


Ειδικά θέματα

Θέμα 20ο

Ορισμός προσώπου επικοινωνίας (contact person) του Δήμου με τους εταίρους για το πρόγραμμα Life “Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση των όρων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στη Β. Πίνδο”

Θέμα 21ο

Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών, με τον αναπληρωτή του για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”

Θέμα 22ο

Ρύθμιση κυκλοφορίας οικισμού Δοξαρά, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση Δημητρίου Κωνσταντή)

Θέμα 23ο

Ανάκληση προηγούμενων αριθμ. 75/2014 και 76/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά