Συνεδρίαση -- 13η 2015 -- Δημοτικού Συμβουλίου


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 13η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 23 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση για την υπογραφή "Πρωτοκόλλου Συνεργασίας" με τους κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν στην Σύμπραξη της Π.Ε. Γρεβενών.

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Εισηγητής: Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών

 

Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, ο Δήμος παρέλαβε πρόσκληση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 22-06-2015 και

για τη συνέργειας των Εταίρων και την κατοχύρωση αυτής με την συνυπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΕ/FEAD) χρειάζεται η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 23-06-2015 (παράδοση απόφασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) και επιπλέον για την υποβολή του πρωτοκόλλου συνεργασίας και της επιτροπής παραλαβής στην Αρχή Διαχείρισης έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία η 26η Ιουνίου 2015.

Επίσης το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσα από τα οποία διανέμονται στους απόρους τρόφιμα καθώς και δραστηριότητες για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή δωρεάν τροφίμων. Στηρίζει συνοδευτικά μέτρα για την παροχή τροφίμων και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων. Η δράση αυτή για το Δήμο μας θεωρείται απαραίτητη και αναγκαία για τη στήριξη των απόρων.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά