Συνεδρίαση -- 14η 2015 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Γραφείο Δημάρχου

Θέμα 1ο

Συζήτηση σχετικά με το αίτημα των μαθητών του 2ου δημοτικού σχολείου Γρεβενών για την ένταξη χωριών του Δήμου Γρεβενών στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος 1940 - 1945, "Ελληνικά Ολοκαυτώματα".


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

    Ηλεκτροδοτήσεις Δημοτικών Χώρων - Κτιρίων

Θέμα 3ο

  1. Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Υδατοδεξαμενών Πυροπροστασίας Δημοτικών Δασών Δήμου Γρεβενών».

Θέμα 4ο

  1. Υλοτομία Συστάδας 9α Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.

Θέμα 5ο

  1. Υλοτομία Συστάδας 9β Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης


Διεύθυνση Πολεοδομίας

Θέμα 6ο

Επανακαθορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης ΣΧΟΟΑΠ μεταξύ πρώην Κοινότητας Σμίξης και της εταιρείας "Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε." (ΑΝΚΟ)


Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 7ο

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών "Όσπρια - οπωρολαχανικά" στην Τσεπίδου Δήμητρα του Παύλου


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο

Έγκριση του 14ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 135/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 9ο

Τροποποίηση της αριθμ. 23/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τα μέλη της επιτροπής του άρθρου 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ έτους 2015.

Θέμα 10ο

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την επέτειο μνήμης των θυμάτων από τον Γερμανούς.


Ειδικά θέματα

Θέμα 11ο

Εκδήλωση - Μνημόσυνο των εκτελεσθέντων από τους Γερμανούς "ΝΑΖΙ" της 9η Ιουλίου 1944.

Θέμα 12ο

Κατάθεση και ψήφιση ψηφίσματος

Θέμα 13ο

Λήψη απόφασης για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών

Θέμα 14ο

Συζήτηση για το Πολεμικό Μουσείο.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά