Συνεδρίαση -- 15η 2015 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 15η κατεπείγουσα – ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει σήμερα στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στις Επιτροπές Υποστήριξης ή στα κόμματα, στις ενώσεις προσώπων, επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων ή κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών για την δημόσια υποστήριξη του “ναι” ή του “όχι”, ενόψει του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Εισηγητής: Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών

 

Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης άπτεται του επερχόμενου δημοψηφίσματος για την 5η Ιουλίου 2015 που προκηρύχθηκε με το Π.Δ. 38/28-6-2015 “Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα”.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α'/28-6-2015) σχετικά με κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, την αριθμ. 19 εγκύκλιο (αριθμ. Πρωτ. 21810/28-6-2015) του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος καθώς επίσης και του Ν. 4023/24-10-2011 (ΦΕΚ 220/Α'/2011) με αντικείμενο την οργάνωση της διαδικασίας προσφυγής σε δημοψήφισμα, χρειάζεται η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το γεγονός ότι, η προκήρυξη του δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα δημοσιεύθηκε στις 28-6-2015 και η διενέργεια του δημοψηφίσματος ορίστηκε για την 5η Ιουλίου 2015 ημέρα Κυριακή και στο διάστημα που μεσολαβεί δεν δύναται να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 προθεσμίες για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης πρέπει να γίνει άμεσα και μετά την κοινή σύσκεψη της Επιτροπής Υποστήριξης ή των κομμάτων, των ενώσεων προσώπων, επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων ή κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών για την δημόσια υποστήριξη του “ναι” ή του “όχι” με σκοπό τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν για την προβολή τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά