Κλήρωση της επιτροπής για την αξιολόγηση των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Γρεβενών έτους 2016

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 2.939/10-02-2016 ανακοίνωση Δήμου Γρεβενών.

 

Σας γνωρίζουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό θα γίνει την 12-02-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30΄ κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση της επιτροπής για την αξιολόγηση των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Γρεβενών έτους 2016.

Η κλήρωση θα γίνει στο δημαρχείο στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης γραφείο 16. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς σας. Η ανακοίνωση είναι και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προμηθειών & Αποθήκης


 

 

Αθανασιάδης Θεμιστοκλής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά