Συνεδρίαση -- 1η 2016 -- Επιτροπής Διαβούλευσης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, στις 24-02-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, (άρθρο 76, Ν.3852/2010) ήτοι:

 

1. Διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου μελέτης για τα ¨Τοπικά Δημοτικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων¨ των Δήμων Δυτ. Μακεδονίας¨.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά