Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016»

Η πρόσκληση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο και ο διαγωνισμός βρίσκεται κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο http://dimosgrevenon.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=35

και επιλέγοντας 2016 Προμήθειας Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά