“Χρήση κοινοχρήστων χώρων – Τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

Ανακοίνωση

προς τους

ιδιοκτήτες καφετεριών ειδών εστίασης κέντρων ψυχαγωγίας,

καφενείων & συναφών επαγγελμάτων

με θέμα:

Χρήση κοινοχρήστων χώρων – Τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

(Αρθρο 79 του Ν.3463/2006)


Καλούνται όλοι οι επαγγελματίες που πρόκειται να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το οικον.έτος 2016, να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Γρεβενών για την έκδοση της σχετικής άδειας.

( Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28-04-2016)

 

Στην αίτηση θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του καταστήματος, καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα για χρήση .

 

Η άδεια χορηγείται ύστερα από γνωμοδότηση της αστυνομικής αρχής και την καταβολή του τέλους χρήσης του κοινοχρήστου χώρου.

 

Προτού επομένως εκδοθεί η σχετική άδεια, η χρήση του κοινοχρήστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος. ( 4/1973 Γνωμ. Νομ.Συμβ.ΥΠ.ΕΣ.)

 

 

 

Με εκτίμηση

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

 

Γρηγόριος Φαρμάκης

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά