Διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης βιβλιαρίων ανασφαλίστων

Ο Δήμος Γρεβενών ενημερώνει ότι η διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης βιβλιαρίων ανασφαλίστων έχει τροποποιηθεί. Η νέα διαδικασία περιγράφεται λεπτομερώς στην ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 908/4-4-2016 τεύχος Β'. Στο εξής δε θα εκδίδονται και δε θα θεωρούνται τα βιβλιάρια από την υπηρεσία της πρόνοιας. Αιτήσεις που έχουν κατατεθεί και για τις οποίες δεν εκδόθηκε απόφαση μέχρι τις 04-04-2016 , θα εξετασθούν με τη νέα διαδικασία από 01-06-2016. Οι κάτοχοι βιβλιαρίων ανασφαλίστου και πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας μπορούν να τα διατηρήσουν έως τη λήξη τους. Όσοι κατέθεσαν αίτηση και δεν εκδόθηκε απόφαση ενημερώνονται ότι η αίτησή τους θα εξεταστεί με τη νέα διαδικασία από 01-06-2016 και για το μεσοδιάστημα δικαιούνται πρόσβαση στο Ε.Σ.Υ., εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ – ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2462353406 (κα Μωυσιάδου).

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά