Συνεδρίαση -- 9η 2016 -- Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 25 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Έγκριση του 4ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα 2ο

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 1ου τριμήνου έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα 3ο

Επιχορήγηση συλλόγων

Θέμα 4ο

Έγκριση προσωρινής κατάληψης Δημοτικής έκτασης στη θέση Αετοράχη Τ.Κ. Ποντινής για την υλοποίηση και εγκατάσταση του έργου Μεταλλευτική Έρευνα δια γεωτρήσεων δειγματοληψίας για ανεύρεση χρωμίτη στην περιοχή “Αετοράχη” Τ.Κ. Ποντινής του νότιου Βούρινου

Θέμα 5ο

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση – βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δήμου” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Θέμα 6ο

Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 81.617,39€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Β' κατανομή έτους 2016)


Ειδικά θέματα

Θέμα 7ο

Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την εισήγηση – απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 8ο

Κατάθεση ψηφίσματος προς ψήφιση

Θέμα 9ο

Συζήτηση αναφορικά με το ΜΥΗΣ (Σμιξιώτικο)


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά