ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - Α’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2015-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά 25-8-2015

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 18021

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ταχ.Διεύθυνση : Διοικητήριο 2ος Όροφος

Ταχ.Κώδικας : 51100 Γρεβενά

Πληρ: Πούλιος Ζαμανάκος

Γεώργιος Καραγκιόζης

Τηλ.: 24623-53438

24623-53435ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - Α’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2015-2019

Αριθμός απόφασης 602/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τα άρθρα 203-207 του Ν. 3436/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α)

  2. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 89/2011 που τροποποίησε το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και Διαδικασίες Κατάρτισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού»

  3. Την παρ. 1 του άρθρου 266, τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 και την περιπτ. Β΄ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87A/7.6.2010)

  4. Την υπ’ αρίθμ. 41179/04/11/2014 Υ.Α. «Περιεχόμενο, Δομή και Τρόπος Υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού» (ΦΕΚ 2970B/4.11.2014)

  5. Την υπ’ αριθμ. 366/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών «Ψήφιση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α΄φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Γρεβενών 2015-2019»ΘΕΤΕΙ

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α΄φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Γρεβενών 2015-2019 και

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Στα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Γρεβενών, στους Πολίτες ή ενώσεις Πολιτών καθώς και στους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου ΓρεβενώνΌτι η πρώτη ενότητα (Α’ Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που αφορά στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Γρεβενών για την περίοδο 2015-2019, μετά και την ψήφισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση για το χρονικό διάστημα από 25-8-2015 έως και 11-9-2015


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου του Στρατηγικού Σχεδιασμού, είτε από τα σχετικά κείμενα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.dimosgrevenon.gr είτε μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Προγραμματισμού από το Δήμο Γρεβενών

Αρμόδιοι υπάλληλοι σε θέματα Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου:

Ζαμανάκος Πούλιος τηλ. 24623-53438, email: zamanakos@yahoo.gr και

Καραγκιόζης Γεώργιος, τηλ.: 24623-53435, email: kgio1962@yahoo.gr

Στη συνέχεια, μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά (συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου).

Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχόλιων μπορεί να γίνεται:

Α)Ταχυδρομικά στη Δ/νση: Δήμος Γρεβενών - Πλ. Ελευθερίας 1 - 51100 Γρεβενά,

Β)Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Δ/νση email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Γ)Με την κατάθεση συμπληρωμένου ερωτηματολογίου στο Γραφείο Δημάρχου (Πλ. Ελευθερίας 1 – Κεντρικό Δημαρχείο), ή στο Γραφείο Προγραμματισμού (Διοικητήριο – 2ος όροφος γρ. 4121)

το αργότερο μέχρι ένδεκα (11) Σεπτεμβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά