Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης κάνει γνωστό ότι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε την ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 8. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013»:
Α) την Πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», προϋπολογισμού 294.391,28 € (με Φ.Π.Α.).
Β) την Πράξη: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», προϋπολογισμού 507.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Επίσης αποφασίσθηκε η προέγκριση του Σχεδίου Σύμβασης του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθιτικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών (360267/08.53).
Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται η υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ του Δημάρχου Γρεβενών και του Αναδόχου του έργου.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά