ΕΣΣΒΑΑ


  1. Απόφαση Δ.Σ. Γρεβενών υπ’ αριθμ. 241/2017 περί «Έγκρισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) περιοχής παρέμβασης Γρεβενών με τίτλο: «ΓΡΕΒΕΝΑ 2020» και Αστική Αρχή το Δήμο Γρεβενών».

  2. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) Δήμου Γρεβενών «ΓΡΕΒΕΝΑ 2020» (ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

  3. Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας περί «Ορισμού του Δήμου Γρεβενών ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» (ΦΕΚ 1385/2018)Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά