ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓενικός Γραμματέας - Ευθύμιος Πρέβεζας

Τηλ.Επικοινωνίας 24623-50873

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.                                              ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ονομάζομαι Eυθύμιος Πρέβεζας. Κατάγομαι από τη Ροδιά Γρεβενών, όπου έζησα έως την

αποφοίτησή μου από το Δημοτικό Σχολείο και έκτοτε μεγάλωσα στην πόλη των Γρεβενών,

που αποτελεί και τον τόπο μόνιμης κατοικίας μου. Είμαι παντρεμένος με την Αλεξάνδρα

Νικολάρου και πατέρας δύο παιδιών, του Θωμά, φοιτητή στο Φυσικό Τμήμα του

Πανεπιστημίου Πάτρας και της Ειρήνης, μαθήτριας Λυκείου.

Είμαι απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης – Τμήμα Διοίκησης

Επιχειρήσεων. Από το έτος 1988 διατηρώ λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο στην πόλη των

Γρεβενών.

Είμαι ιδρυτικό μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γρεβενών «ΠΙΝΔΟΣ», που ιδρύθηκε το

έτος 1992 με συνεχή ενεργή και επιτυχημένη δράση στην πόλη μας, ενώ επί σειρά ετών

διετέλεσα Πρόεδρος στον εν λόγω Σύλλογο και χοροδιδάσκαλος από την ίδρυσή του μέχρι

σήμερα. Η πολιτιστική μου δράση ξεκίνησε το έτος 1988 με την ιδιότητα του

χοροδιδάσκαλου σε άλλοτε υφιστάμενους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής μας.

Υπήρξε ανέκαθεν προσωπική επιλογή μου να ασχοληθώ με τα πολιτιστικά δρώμενα του

τόπου μας αυτοβούλως, ανιδιοτελώς και με μεράκι, χωρίς τούτο να επιβάλλεται από

κάποιο αξίωμα μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την οποία δίνω τη μάχη μου για πρώτη

φορά.

Δίνω μεγάλη σημασία στην προώθηση της προστασίας και διατηρησιμότητας των εθίμων

του παραδοσιακού πολιτισμού του τόπου μας. Η ανάπτυξη ενός τόπου είναι άρρηκτα

συνδεδεμένη με τον πολιτισμό του, που αποτελεί το μονοπάτι επικοινωνίας με τις ρίζες μας

και τη γενέτειρά μας. Ο πολιτισμός, ως τρόπος ζωής, προϋποθέτει τη λειτουργία ενός

δημοκρατικού τρόπου διακυβέρνησης που να καλύπτει τις υλικές και πνευματικές ανάγκες

όλου του πληθυσμού. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση που από τη φύση της βρίσκεται πολύ πιο

κοντά στη λαϊκή βάση, είναι ο φυσικός υποδοχέας των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μιας

εξελισσόμενης κοινωνίας και ο καταλληλότερος φορέας άσκησης πολιτιστικής πολιτικής. Η

πολιτιστική δράση αποτελεί υπόθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επιθυμεί και

αγωνίζεται για την ανάπτυξη του τόπου της. Πιστεύω ότι η πολιτιστική διάσταση της

ανάπτυξης μιας τοπικής κοινωνίας συμβάλλει στην κοινωνικοπολιτική ενσωμάτωση και

αναβάθμιση των κατοίκων, στην ποιοτική βελτίωση των συνθηκών ζωής τους και στην

επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής τους στις διαδικασίες ανάπτυξης ενός τόπου.

Είμαι άτομο υψηλών στόχων και πιστεύω ακράδαντα στις προσδοκίες μου για τον παραδοσιακό πολιτισμό και στα όνειρά μου για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας.

Ο τόπος μας μπορεί και επιβάλλεται να αναδειχθεί και να λάβει τη θέση που του αξίζει με την υλοποίηση έργων, σεβασμό στους δημότες και αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα, αλλά και με ικανούς ανθρώπους με γνώση, εμπειρία, σεμνότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Ο Δήμος Γρεβενών πρέπει να πάψει να είναι λησμονημένος και εγκαταλειμμένος.
 Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα

υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του.

Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών

υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η

αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και

προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας :

1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις

υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία

με τους αντίστοιχους προϊσταμένους.

2. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των

θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού

Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια

διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει

ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον

Πρόεδρό τους.

3. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του

Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες

υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τους Διευθυντές.

4. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου

και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί

την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των

αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά

όργανα του Δήμου.

5. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών

δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις

συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική

Επιτροπή.

6. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και

μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των

υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις

ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του

στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου

7. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά

Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή

μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών

του Δήμου.

8. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου

και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η

εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς

τους στόχους του Δήμου.

9. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και

μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων

του Δήμου.

10. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά