Με το υπ΄αριθ. 1992/21-03-2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Γρεβενών προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κοινοποιήθηκε προς το Δήμαρχο Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Θεόδωρου Μπούφη της Άρσης της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των 37 Οικισμών του Δήμου Γρεβενών.
Έγγραφο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 12 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 τ.Ά) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ.’Α).
2.Την υπ΄αριθμ.833/12-2-2012 Απόφασή μας, με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων και ζημιών που είχε υποστεί το δίκτυο ύδρευσης και προβλημάτων ηλεκτροδότησης οι οικισμοί: Σαμαρίνα, Σμίξη, Αβδέλλα, Περιβόλι, Λάβδα, Πανόραμα, Πολυνέρι, Αλατόπετρα, Ζιάκας, Σπήλαιο, Περιβολάκι, Κηπουριό, Αιμιλιανός, Καλλιθέα, Αηδόνια, Καλλονή ,Δασύλλιο,Άγιος Κοσμάς, Κυπαρίσσι, Οροπέδιο, Ανθρακιά, Φιλιππαίοι, Δοτσικό, Μεσολούρι, Μοναχήτι, Τρίκωμο, Πρόσβορο, Κρανιά, Πηγαδίτσα, Μικρολίβαδο, Πριόνια, Μέγαρο, Λείψι, Κυδωνιές, Εκκλησιές, Σιταράς, και Τρίκορφο του Δήμου Γρεβενών, της Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
3.Το υπ΄ αριθ.126/21-03-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας, με το οποίο αναφέρεται ότι δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι οι οποίοι επέβαλαν την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
Αποφασίζουμε
την άρση της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των παραπάνω περιοχών, που επεβλήθη με την υπ΄ αριθ. 833/12-2-2012 Απόφαση μας, καθόσον εξέλειψαν οι λόγοι που την επέβαλαν.
Ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας
Θεόδωρος Μπούφης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά