Το Οριστικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Γρεβενών


Αρμόδιοι επικοινωνίας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Γρεβενών

Χρήστος Τριγώνης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δήμου Γρεβενών - Συντονιστής Ομάδας Έργου
Τηλ. 2462353430 - 431

Κωσταντία Κωσταρέλα, Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων
Τηλ. 2462353435ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά