Την Πέμπτη 01-03-2012 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», για την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2012 καθώς και να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων (έτους 2009)».
2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση αγροτικής οδοποιίας (έτους 2010)».
3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μ. Σειρήνι».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτικά Ιατρεία».
5. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Αποπεράτωση δρόμου Κιβωτού - Κοκκινιάς».
6. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή δρόμου Παλαιοκνίδης - Μικροκλεισούρας».
7. Έγκριση ανακατανομής  μετοχών ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, ορισμός αντιπροσώπων για υπογραφή σχετικών εγγράφων και ορισμός εκπροσώπων (τακτικοί και αναπληρωτές) για συμμετοχή στην έκτακτη Γενική Συνέλευση.
8. Έγκριση χρήσης του ακινήτου που στεγάζονται σήμερα οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών με έδρα τον Τύρναβο (Μετακινούμενες Ορεινές Κοινότητες) έως ότου ολοκληρωθεί η μεταστέγασή τους στο νέο κατάστημα.
9. Καθορισμός Οριογραμμής ρέματος πλησίον και σε επαφή με την ιδιοκτησία του κ. Γιαννακόπουλου Δημητρίου στη θέση "Λάκα" της κτηματικής περιοχής Δήμου Γρεβενών με αριθμό ΚΑΕΚ 080101502048.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Απόστολος Τσένης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά