Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2022 και εφεξής (Αιτήσεις)

Με την 6/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν τα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2022 και εφεξής.

Υποδείγματα Παραρτημάτων:

  1. Αίτηση για ηλεκτροδότηση ακινήτου
  2. Αίτηση για μείωση δημοτικών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού
  3. Αίτηση για διορθώσετε το εμβαδόν του ακινήτου
  4. Υπεύθυνη Δήλωση για διακοπή ηλεκτροδότησης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά