Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

Attachments:
Download this file (1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ .pdf)1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ .pdf[ ]995 Kb
Download this file (10. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ CO14.png)10. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ CO14.png[ ]2692 Kb
Download this file (11. ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.png)11. ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.png[ ]2552 Kb
Download this file (2Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 13ης Οκτωβρίου.pdf)2Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 13ης Οκτωβρίου.pdf[ ]13837 Kb
Download this file (2Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η_Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 13ης Οκτωβρίου.pdf)2Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η_Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 13ης Οκτωβρίου.pdf[ ]2571 Kb
Download this file (3. ΠΡΟΜΕΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 13ης Οκτωβρίου.pdf)3. ΠΡΟΜΕΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 13ης Οκτωβρίου.pdf[ ]5714 Kb
Download this file (3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 13ης Οκτωβρίου.pdf)3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 13ης Οκτωβρίου.pdf[ ]3593 Kb
Download this file (4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - 13ης Οκτωβρίου.pdf)4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - 13ης Οκτωβρίου.pdf[ ]4986 Kb
Download this file (4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - 13ης Οκτωβρίου.pdf)4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - 13ης Οκτωβρίου.pdf[ ]17599 Kb
Download this file (5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ .pdf)5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ .pdf[ ]881 Kb
Download this file (6. ΕΣΥ  4-2-2021.pdf)6. ΕΣΥ 4-2-2021.pdf[ ]2327 Kb
Download this file (7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - 13ης Οκτωβρίου.pdf)7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - 13ης Οκτωβρίου.pdf[ ]10707 Kb
Download this file (8. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - 13ης Οκτωβρίου.pdf)8. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - 13ης Οκτωβρίου.pdf[ ]1768 Kb
Download this file (9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 13ης Οκτωβρίου.pdf)9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 13ης Οκτωβρίου.pdf[ ]405 Kb
Download this file (espd-request-v2.pdf)espd-request-v2.pdf[ ]56 Kb
Download this file (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ.pdf[ ]872 Kb
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ -ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ΨΥ.pdf)ΕΝΤΥΠΟ -ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ΨΥ.pdf[ ]153 Kb
Download this file (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ.pdf[ ]422 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 1 Ο1 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 1 Ο1 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ.pdf[ ]3512 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 10 Ο10 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΥΤΑΣΚΥΗΣ ΕΡΓΟΥ.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 10 Ο10 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΥΤΑΣΚΥΗΣ ΕΡΓΟΥ.pdf[ ]1909 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 11 Μ1 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ .pdf)ΣΧΕΔΙΟ 11 Μ1 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ .pdf[ ]7215 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 12 Μ2 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΕΠΙΚΛΙΣΕΙΣ.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 12 Μ2 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΕΠΙΚΛΙΣΕΙΣ.pdf[ ]13829 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 13 Μ3 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΕΠΙΚΛΙΣΕΙΣ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ .pdf)ΣΧΕΔΙΟ 13 Μ3 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΕΠΙΚΛΙΣΕΙΣ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ .pdf[ ]5882 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 14 Μ4  ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΕΠΙΚΛΙΣΕΙΣ .pdf)ΣΧΕΔΙΟ 14 Μ4 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΕΠΙΚΛΙΣΕΙΣ .pdf[ ]5942 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 15 Δ1 ΔΙΑΤΟΜΕΣ.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 15 Δ1 ΔΙΑΤΟΜΕΣ.pdf[ ]10299 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 16 Δ2 ΔΙΑΤΟΜΕΣ.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 16 Δ2 ΔΙΑΤΟΜΕΣ.pdf[ ]8585 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 17 Δ3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 17 Δ3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ.pdf[ ]14008 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 18 Δ4  ΔΙΑΤΟΜΕΣ.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 18 Δ4 ΔΙΑΤΟΜΕΣ.pdf[ ]13094 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 19 ΤΔ1 ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΑΤΟΜΕΣ.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 19 ΤΔ1 ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΑΤΟΜΕΣ.pdf[ ]3634 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 2 Ο2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 1-4.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 2 Ο2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 1-4.pdf[ ]2921 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 20 ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 20 ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.pdf[ ]7658 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 20Α ΣΤΑΤΙΚΑ  ΤΑ 1 ΤΑ2 ΤΑ3.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 20Α ΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑ 1 ΤΑ2 ΤΑ3.pdf[ ]186 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 21 Λ1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 21 Λ1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ.pdf[ ]2414 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 22 ΗΜ(α) Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΟΨΗ .pdf)ΣΧΕΔΙΟ 22 ΗΜ(α) Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΟΨΗ .pdf[ ]4643 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 23 ΗΜ(β) Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΟΨΗ.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 23 ΗΜ(β) Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΟΨΗ.pdf[ ]5243 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 24 ΗΜ(γ) Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΟΨΗ.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 24 ΗΜ(γ) Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΟΨΗ.pdf[ ]4364 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 25 Η-Μ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1-4.PDF)ΣΧΕΔΙΟ 25 Η-Μ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1-4.PDF[ ]6847 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 26 Η-Μ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2-4.PDF)ΣΧΕΔΙΟ 26 Η-Μ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2-4.PDF[ ]4776 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 27 Η-Μ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 3-4.PDF)ΣΧΕΔΙΟ 27 Η-Μ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 3-4.PDF[ ]4404 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 28 Η-Μ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 4-4.PDF)ΣΧΕΔΙΟ 28 Η-Μ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 4-4.PDF[ ]4692 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 29 Ο1Β ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 29 Ο1Β ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ.pdf[ ]7871 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 3 Ο3  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 2-4.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 3 Ο3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 2-4.pdf[ ]3724 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 4 Ο4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 3- 4.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 4 Ο4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 3- 4.pdf[ ]3375 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 5 Ο5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 4-4.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 5 Ο5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 4-4.pdf[ ]3816 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 6 Ο6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 1-4.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 6 Ο6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 1-4.pdf[ ]2623 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 7 Ο7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 2-4.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 7 Ο7 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 2-4.pdf[ ]3601 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 8 Ο8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 3-4.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 8 Ο8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 3-4.pdf[ ]3290 Kb
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ 9 Ο9 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 4-4.pdf)ΣΧΕΔΙΟ 9 Ο9 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 4-4.pdf[ ]3503 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά